FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७७/७८ 01/02/2021 - 10:45

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 01/01/2021 - 09:05

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! इकाई दररेट उपल्बध गराई दिने सम्बन्धी सुचना ।

७७/७८ 12/22/2020 - 16:02

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! इकाई दररेट उपल्बध गराई दिने सम्बन्धी सुचना ।

७७/७८ 12/22/2020 - 15:49

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा ।

७७/७८ 11/30/2020 - 12:26

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! पोखरी ठेक्का लगाउने बारे सम्बन्धमा ।

७७/७८ 11/28/2020 - 10:07

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! एम्बुलेन्स आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 11/07/2020 - 10:48

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 07/08/2020 - 13:01

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! दोस्रो पटक शिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना

७६/७७ 06/15/2020 - 19:06

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! शिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना

७६/७७ 06/01/2020 - 12:32

Pages