FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! इकाई दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 02/26/2023 - 11:07 PDF icon CamScanner 02-25-2023 10.12 (1).pdf

सुचना ! सुचना !! बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना ।

७९/८० 01/18/2023 - 22:10

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! इकाई दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 11/06/2022 - 12:29

सबै सरोकारवाला ईकाइ दर रेट उपलब्ध गराइ दिने सम्बन्धमा ।

७९/८० 10/15/2022 - 16:20

सूचना ! सूचना !!

७८/७९ 03/22/2022 - 12:01

सूचना ! सूचना!! बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना ।

७८/७९ 02/16/2022 - 12:24

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सुचना ।

७८/७९ 02/06/2022 - 12:04

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

७८/७९ 01/05/2022 - 12:08

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७८/७९ 01/03/2022 - 11:16

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

७८/७९ 12/21/2021 - 14:08

Pages