FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा ।

७७/७८ 06/10/2021 - 12:25

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तव आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 05/23/2021 - 08:01

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! इकाई दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना ।

७७/७८ 05/18/2021 - 14:18

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! सामाग्री आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 05/15/2021 - 10:22

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! मेसिनेरी सामाग्री सम्बन्धी सिलबन्दी देभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 05/15/2021 - 10:19

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! शिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सम्बन्धी सुचना ।

७७/७८ 04/18/2021 - 14:45

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा ।

७७/७८ 02/24/2021 - 12:52

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा ।

७७/७८ 02/22/2021 - 16:22

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा ।

७७/७८ 02/22/2021 - 14:16

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! प्रस्तावना आवहान गरिएको सम्बन्धी सुचना ।

७७/७८ 02/04/2021 - 11:31

Pages