FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा ।

७७/७८ 02/24/2021 - 12:52

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा ।

७७/७८ 02/22/2021 - 16:22

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा ।

७७/७८ 02/22/2021 - 14:16

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! प्रस्तावना आवहान गरिएको सम्बन्धी सुचना ।

७७/७८ 02/04/2021 - 11:31

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! शिलबन्दी बोलपत्र सम्बन्धी सुचना ।

७७/७८ 02/01/2021 - 16:57

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! निःशुल्क वितरणका लागि औषधी खरिद सम्बन्धी सुचना ।

७७/७८ 01/20/2021 - 08:29

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा ।

७७/७८ 01/17/2021 - 11:23

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७७/७८ 01/02/2021 - 10:45

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 01/01/2021 - 09:05

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! इकाई दररेट उपल्बध गराई दिने सम्बन्धी सुचना ।

७७/७८ 12/22/2020 - 16:02

Pages