FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 07/08/2020 - 13:01

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! दोस्रो पटक शिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना

७६/७७ 06/15/2020 - 19:06

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! शिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना

७६/७७ 06/01/2020 - 12:32

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! दोस्रो पटक प्रकाशित दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

७६/७७ 05/29/2020 - 20:08

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

७६/७७ 05/27/2020 - 09:18

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! खाधाान्न सामग्री दररेट स्वीकृत सम्बन्धमा ।

७६/७७ 04/25/2020 - 08:40

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! उपस्थित भई दिने सम्बन्धमा ।

७६/७७ 04/23/2020 - 17:08

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! दोस्रो पटक प्रकाशीत खाधान्न सामग्रीको दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

७६/७७ 04/23/2020 - 17:04

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! खाधान्न सामग्रीको दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

७६/७७ 04/20/2020 - 13:12

यान्त्रिक उपकरण आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 04/24/2019 - 15:36

Pages