FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सूचना सामाग्री आपुर्ति सम्बन्धि शिलबन्दि बोलपत्र आव्हानको सुचना

७८/७९ 12/01/2021 - 16:11

सूचना! सूचना!! सूचना!!! हर्दिया विधालयको बोलपत्र अहवान गरिएको सुचना ।

७८/७९ 11/24/2021 - 10:57 PDF icon notice.pdf

सूचना! सूचना!! सूचना!!! बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

७८/७९ 11/21/2021 - 12:06

सूचना! सूचना!! सूचना!!! बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना ।

७८/७९ 11/18/2021 - 12:50

सूचना ! सूचना ! ! सूचना ! !! औषधि खरिद सम्बन्धि सुचना ।

७८/७९ 10/18/2021 - 10:30

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! श्री सरोकारवाला सवै दररेट उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा ।

७८/७९ 09/24/2021 - 13:04

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा ।

७७/७८ 07/06/2021 - 10:41

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा ।

७७/७८ 07/02/2021 - 12:31

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा ।

७७/७८ 06/10/2021 - 12:25

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तव आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 05/23/2021 - 08:01

Pages