FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सूचना ! सूचना !!

७८/७९ 03/22/2022 - 12:01

सूचना ! सूचना!! बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना ।

७८/७९ 02/16/2022 - 12:24

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सुचना ।

७८/७९ 02/06/2022 - 12:04

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

७८/७९ 01/05/2022 - 12:08

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७८/७९ 01/03/2022 - 11:16

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

७८/७९ 12/21/2021 - 14:08

सूचना सामाग्री आपुर्ति सम्बन्धि शिलबन्दि बोलपत्र आव्हानको सुचना

७८/७९ 12/01/2021 - 16:11

सूचना! सूचना!! सूचना!!! हर्दिया विधालयको बोलपत्र अहवान गरिएको सुचना ।

७८/७९ 11/24/2021 - 10:57 PDF icon notice.pdf

सूचना! सूचना!! सूचना!!! बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

७८/७९ 11/21/2021 - 12:06

सूचना! सूचना!! सूचना!!! बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना ।

७८/७९ 11/18/2021 - 12:50

Pages