FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! कृषि यन्त्र उपकरण तथा सिचाई व्यवस्तथापनको लटागि स्यालो टयुबवेल जडान सम्बन्धि सूचना ।

लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको १६ औ दिने अभियान मनाउने सम्बन्धमा सूचना ।

दस्तावेज: 

सूचना यस सुवर्ण गाउँपालिकाको सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु लाई म.स.स्वा. सेविकाहरुको विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धि सूचना ।

Pages