FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुवर्ण गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७८/७९ 11/25/2021 - 12:23 PDF icon karyapalika sanchalan yen.pdf
सुवर्ण गाउँपालिकाको शिक्षा कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 11/22/2021 - 12:32 PDF icon शिक्षा कार्यविधि.pdf
सुवर्ण गाउँपालिका स्थानिय तथा सहकारि ऐन २०७५ ७५/७६ 04/16/2019 - 13:41 PDF icon स्तानिय तथा सहकारी ऐन.pdf
सुवर्ण गाउँपालिका न्यायिक समिति ऐन २०७५ ७५/७६ 04/16/2019 - 13:33 PDF icon ममममम.pdf
सुवर्ण गाउँपालिकामा करारमा प्रविधिक क्रर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५ ७५/७६ 04/15/2019 - 19:34 PDF icon करार प्रबिधिक क्रर्मचारी.pdf
सुवर्ण गाउँपालिका को उपभोक्ता समिति गठन कार्यबिधि ७५/७६ 03/03/2019 - 12:22 PDF icon उपभोकक्ता समिति गढन.pdf
सुवर्ण गाउवपालिका को एकृकित तथा सम्पति ऐन ७५/७६ 02/07/2019 - 12:58 PDF icon एकिकृत तथा सम्पति ऐन.pdf
सुवर्ण गा.पा. को आर्थिक बिधेक ७५/७६ 02/04/2019 - 11:23 PDF icon आर्थिक बिधेयक.pdf