FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सुवर्ण गाउँपालिकाको कार्यापालिकाको बैठकको निर्णय

७९/८० 09/06/2022 - 14:40 PDF icon CamScanner 09-05-2022 13.53.pdf

सुवर्ण गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 09/06/2022 - 14:32 PDF icon CamScanner 09-05-2022 13.52.pdf

सुवर्ण गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक निर्णय

७९/८० 09/06/2022 - 14:27 PDF icon CamScanner 09-05-2022 13.45.pdf

मिति २०७८/०८/१० गतेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७८/७९ 12/03/2021 - 13:00 PDF icon CamScanner 11-28-2021 12.18.21 (1).pdf

मिति २०७८/०७/१६ गतेको सुवर्ण गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७८/७९ 12/03/2021 - 12:53 PDF icon CamScanner 11-28-2021 12.18.21.pdf

सुचना! सुचना!! सुवर्ण गाउँपालिकाको बोर्ड बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 11/18/2021 - 12:56 PDF icon CamScanner 10-29-2021 11.44.28 (2).pdf

सुचना! सुचना!! सुवर्ण गाउँपालिकाको बोर्ड बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 11/18/2021 - 12:54 PDF icon CamScanner 10-29-2021 11.44.28 (1).pdf

सुचना ! सुचना!! सुवर्ण गाउँपालिकाको बोर्ड बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 11/18/2021 - 12:52 PDF icon CamScanner 10-29-2021 11.44.28.pdf

मिति २०७८/०५/११ गतेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय

७९/८० 09/02/2021 - 13:32 PDF icon CamScanner 08-29-2021 14.06.14 (2).pdf

मिति २०७८/०५/०७ गतेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय

७९/८० 09/02/2021 - 13:28 PDF icon CamScanner 08-29-2021 14.06.14 (1).pdf

Pages