FAQs Complain Problems

समाचार

संक्षिप्त परिचय

सुवर्ण गाउँपालिका नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम स्थानीय पुनः संरचना अनुसार साविकको गाविस हर्दिया(२,८),बगही(१-३) र कवहीगोठ(१,२,),कवहीगोठ(३-७,९),हर्दिया (१), बगही(४-९) र कवहीगोठ(८),हर्दिया(३-७,९),परशुरामपुर(२,३,४,७),मझरिया(१-७,९),बड्कीफूलवरिया(१,७,८,९),परशुरामपुर(५,६,८,९) मिलेरा एउटा सवक्ष स्थानीय सरकार को स्थपाना भाको छ।  सुवर्ण गाउँपालिकाको जम्मा जनसंख्या २९६०२ र क्षेत्रफल ३६.८४ वर्ग कि.मि. यस सुवर्ण गाउँपालिकामा विभिन्न किसिम को सुविधाहरु छन जसतै प्रशासनिक संस्थाहरुको व्यवसथा, हरेक वाडहरुमा स्वस्थय चैकि र केन्द्र छन ।

 

जन प्रतिनिधि