FAQs Complain Problems

समाचार

विवाह दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
२ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रत्येक वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
प्रत्येक वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
५०
आवश्यक कागजातहरु: 

बेहुलाको नागरिकता प्रमाण पत्र

बेहुलीको जन्म दर्ता र जन्म प्रमाणीत

 

नमुना फाराम तथा अन्य: 

जन प्रतिनिधि